Eysenck’s Personality Inventory (EPI) (Extroversion/Introversion)
ژوئن 19, 2020
تست اضطراب بک
تست اضطراب بک | کامل ترین تست اضطراب
آگوست 13, 2020
تست افسردگی بک

تست افسردگی بک

1.فکر می کنید کدام یک از حالت های زیر را دارید ؟
2.فکر می کنید کدام یک از حالت های زیر را دارید ؟
3.فکر می کنید کدام یک از حالت های زیر را دارید ؟
4.فکر می کنید کدام یک از حالت های زیر را دارید ؟
5.فکر می کنید کدام یک از حالت های زیر را دارید ؟
6.فکر می کنید کدام یک از حالت های زیر را دارید ؟
7.فکر می کنید کدام یک از حالت های زیر را دارید ؟
8.فکر می کنید کدام یک از حالت های زیر را دارید ؟
9.فکر می کنید کدام یک از حالت های زیر را دارید ؟
10.فکر می کنید کدام یک از حالت های زیر را دارید ؟
11.فکر می کنید کدام یک از حالت های زیر را دارید ؟
12.فکر می کنید کدام یک از حالت های زیر را دارید ؟
13.فکر می کنید کدام یک از حالت های زیر را دارید ؟
14.فکر می کنید کدام یک از حالت های زیر را دارید ؟
15.فکر می کنید کدام یک از حالت های زیر را دارید ؟
16.فکر می کنید کدام یک از حالت های زیر را دارید ؟
17.فکر می کنید کدام یک از حالت های زیر را دارید ؟
18.فکر می کنید کدام یک از حالت های زیر را دارید ؟
19.فکر می کنید کدام یک از حالت های زیر را دارید ؟
20.فکر می کنید کدام یک از حالت های زیر را دارید ؟
21.فکر می کنید کدام یک از حالت های زیر را دارید ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت نوبت
Call Now Button