مهارت های ارتباطی

مهارت های ارتباطی

مهارت های ارتباطی

مهارت های ارتباطی برای توسعه روابط انسانی و مدیریت منابع انسانی بسیار حائز اهمیت اند؛ چرا که، نقشی حیاتی در زندگی انسان داشته و در تسهیل تبادل اطلاعات و دانش و توسعه روابط با دیگران بسیار موثر است. بنابراین، اهمیت مهارت های ارتباطی در زندگی روزمره را نمی توان نادیده گرفت. مهارت های ارتباطی، توانایی هایی هستند که هنگام ارائه و دریافت انواع مختلف اطلاعات از آنها استفاده می کنیم. همچنین مهارت های ارتباطی، توانایی هایی هستند که هنگام ارائه و دریافت انواع مختلف اطلاعات از آنها استفاده می کنید.
ارتباط نیز عبارت است از انتقال اطلاعات از شخصی به شخص دیگر. ارتباط ممکن است به صورت کلامی (با استفاده از صدا)، نوشتاری (با استفاده از رسانه های چاپی یا دیجیتالی مانند وب سایت ها، وبلاگ ها، کتاب ها، مجلات و غیره)، تصویری (با استفاده از نقشه ها، آرم ها، نمودارها و…) و غیرکلامی (با استفاده از زبان بدن، لحن، زیر و بمی صدا، و حرکات) باشد.اطلاع رسانی، ابراز احساسات، تخیل، تأثیرگذاری و برآوردن انتظارات اجتماعی. هر یک از این اهداف در قالب ارتباط منعکس می شوند.