کارگاه های عمومی مرکز مشاوره نوین در تمامی حوزه های روانشناسی توسط تیم تخصصی ما برای عموم و خانواده ها برگزار می شوند بریخی از این دوره ها شامل : کارگاه فرزندپروری و آموزش خانواده، کارگاه مهارت های پیش از ازدواج مختص عموم ، کارگاه مهارت های زندگی مختص زوجین و کودکان ونوجوانان، پیشگیری از اعتیاد، اعتماد به نفس، کنترل استرس واضطراب، افزایش کیفیت زندگی و..

کارگاه های عمومی مرکز مشاوره نوین

کارگاه های عمومی مرکز مشاوره نوین

چرا در کارگاه های عمومی مرکز مشاوره نوین شرکت کنم؟

سلامت روانی تنها به معنای نبود بیماری در فرد نیست. بلکه توانایی برقراری ارتباط صمیمانه با دیگران و توانایی ، سازگار شدن با مشکلات و استرس های زندگی است. برای این که بتوانیم در تمامی لحظات زندگی خود تصمیمات درست و موفقی بگیریم، نیازمند سلامت روانی هستیم.

یکی از این تصمیمات مهم زندگی ازدواج است، اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ زمانی ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ بزرگ کامل باشد. برای ذانستن این اطلاعات مهم و ضروری قبل از ازدواج نیاز است که حتما از مشاوره قبل از ازدواج بهرمند شویم.

خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که همیشه درمقام حمایتگری و تأمین کننده نیاز اعضای خود عمل کرده است. زن و مرد در خانواده دارای حقوق و تکالیف متقابلی هستند که نادیده گرفتن هر کدام از آن­ها حتی به تنهایی منجر به فروپاشی این نهاد مقدس شده و برای زوجین و فرزندان لطمه هایی دارد و می تواندصدمات جدی و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.

تقریبا نیمی از اختلالات روانپزشکی در دوران بزرگسالی تشخیص داده می شوند، در حالی که این اختلالات در دوران کودکی و نوجوانی به مرور زمان و به تدریج اتفاق میافتد، لذا پرداختن به موضوع سلامت روان در کودکی و نوجوانی و مدیریت مناسب مشکلات روانشناختی موجود در این سنین بسیار اهمیت دارد. اختلالات روانشناختی مثل اضطراب، افسردگی و بیش فعالی موجب افت تحصیلی دانش آموزان می شود و تنها با آموزش می توان این شرایط را کنترل کرد و به رشد اجتماعی کودک کمک کرد پس والدین باید اطلاعات و تجربیات لازم را برای والدین خوب بودن یاد بگیرند.

چرا آموزش خانواده امری ضروری است؟

والدین اگر آگاهی و تجربه لازم را در زمینه تربیت فرزندان نداشته باشند طبیعی است که به شیوه مطلوب عمل نمی کنند. نمی دانند از چه طریق راه و روش زندگی و تربیت صحیح را بیاموزند و در اینجاست که آموزش خانواده ضروری به نظر می رسد. از طریق آموزش به اعضای خانواده و خصوصا آموزش به والدین است که می توان خانواده را از سیر نابسامانی نجات داد زیرا خانواده زمینه ساز شکوفایی استعدادها و رشد جسمی، اخلاقی ، اجتماعی ، عاطفی و عقلانی کودک است.

برای تحقق این خواسته ها میتوانید از متخصصین ما بهره بگیرید و در کارگاه های عمومی مرکز مشاوره نوین شرکت نمایید.

کارگاه فرزندپروری مرکز مشاوره نوین

فرزندپروری

فرزندپروری

فرزندپروری چیست؟

آموزش اصول مدیریت رفتار کودکان یا آموزش فرزندپروری نوعی مداخله است که در آن تکنیکهای یادگیری اجتماعی برای تغییر و مدیریت رفتار کودکان به والدین آموزش داده میشود. در واقع اصول تغییر رفتار اساس علمی برای مهارت های فرزندپروری به حساب می آیند. فرزندپروری مجموعه دانش و مهارت های تربیت کودکان به روشی سازنده و غیر مخرب است، راهی برای این که توانایی ها و مهارت های آنان را رشد دهیم و مشکلات رفتاریشان را اداره کنیم.

ضرورت گرفتن مشاوره تخصصی در فرزندپروری

تمام پدرها و مادرها مایلند فرزندانی موفق، توانمند و در عین حال خوش رفتار داشته باشند و بسیار تلاش میکنند تا با استفاده از تجربه های شخصی، مشورت با بزرگترها و افراد با تجربه، مراجعه به مطالب موجود در اینترنت و یا کتاب ها تلاش میکنند با دردسرهایی که هنگام مدیریت و پرورش کودکان رخ میدهد مقابله کنند و ممکن است در این کار موفق شوند، با این حال آموزش اصول فرزندپروری میتواند این موفقیت را افزایش دهد به ویژه برای والدینی که فرزندشان به راحتی از آنان اطاعت نمیکند.

بنابراین هدف اصلی از تربیت کودکان، بار آوردن افرادی مستقل، توانمند، مسئول، و با اعتماد به نفس است که از رشد اخلاقی و اجتماعی مناسب برخوردار میباشند.

برای بزرگ کردن کودکان، ما به یک نظام انضباطی نیاز داریم که بتوانیم قاطعانه آن را به کار ببریم، با این کار به فرزندانمان می آموزیم مسئولیت رفتارهای خود و پیامد آنها را بپذیرند، به نیازها و عقاید دیگران توجه کنند و یاد بگیرند رفتارها و هیجان های خودشان را کنترل کنند. اگر رفتار و واکنش های ما قابل پیشبینی و با ثبات باشد کودکان تکلیف خود را بهتر متوجه میشوند و راحت تر با انتظارها و محدودیت های ما کنار می آیند.

برای تحقق این خواسته ها و گرفتن مشاوره های تخصصی فرزندپروری و شرکت در این کارگاه ها با ما تماس بگیرید.

کارگاه مهارت های پیش از ازدواج

مهارت های پیش از ازدواج

مهارت های پیش از ازدواج

ازدواج یک مقطه عطف در زندگی انسان است و یکی از مهم ترین تصمیمات در طول زندگی هر فرد است. ﻣﺎ از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻌﺘﻘﺪیم که : ﺧﺸﺖ اول ﭼﻮن ﻧﻬﺪ ﻣﻌﻤﺎر ﻛﺞ ﺗﺎ ﺛﺮﻳﺎ میرود دیوار کج.. در مورد ازدواج نیز همینگونه است ﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻛﻪ در آن ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه اﻳﻢ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻴﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ایم، اﻣﺎ ﻣﻌﻤﺎر ﺧﺎﻧﻮاده آتی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ازدواج ﻫﻤﻪ ی اﻣﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺧﺸﺖ اول و ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ یکی از مهم ترین ﻣﺴﺎئل در ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده، ازدواج و مسائل پیرامون آن است و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ و پایه ای دارد.

ضرورت گرفتن مشاوره تخصصی در ازدواج

ازدواج ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎﻳﻪ و بنیانی عالی ﺑﺮای ایجاد خانواده های سخت و مستحکم است و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰی در ﺟﻬﺎن نمی تواند زندگی انسان ها را شاداب تر کند مگر افزایش ازدواج های ﻣﻮﻓﻖ، حتی استحکام یک ﻛﺸﻮر ﺑﺎ استحکام ﺧـﺎﻧﻮاده ها همبستگی دارد.

ازدواج یکی از ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ رواﺑـﻂ انسانی است. یکی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ برنامه های زندگی یک فرد ازدواج اوﺳﺖ. ازدواج ﺧـﺸﺖ ﺑﻨـﺎی ﺧـﺎﻧﻮاده اﺳـﺖ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻤﺘﺮ و آسیب ﻫﺎی ﻛﻤﺘﺮی روﺑﺮو ﺑﺎﺷـﻴﻢ ﻧﻴـﺎز ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣـﺮ ازدواج ﺗﻮﺟـﻪ ﻛﻨـﻴﻢ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ازدواج ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده اﺳـﺖ.

ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ آﻣﻮزش است.

مراحل ازدواج:
 1. آشنایی
 2. نامزدی
 3. عقد
نشانه هایی که عملا داشتن نیت ازدواج را در آشنایی نشان می دهد:
 • فردی که قصد ازدواج دارد،دراین دوره تقاضای ارتباط جنسی نمی کند.
 • ارتباطش را از خانواده مخفی نمی کند.
 • زمان آشنایی رابیش از اندازه طولانی نمی کند.
 • سعی دربدست آوردن اطلاعات داردوتنها به تبادل احساسات بسنده نمی کند.
مهمترین شیوه های آشنایی:
 • محیط زندگی
 • میهمانی ها و مراسم
 • معرفی توسط دیگران
 • محیط مجازی
 • مراکز همسریابی
 • آشنایی اتفاقی جذابیت اولین عنصر محرک در آشنایی است.

بر اساس مطالعات در۳۳ فرهنگ ظاهر فیزیکی در مردان ودور نمای مالی مردان،سخت کوشی آنها در زنان به عنوان جذابترین عامل ذکر شده است.

 

فواید آشنایی با تضاد ها و تفاوت های طرفین
 • باعث می شود تا گستره ی تفاوتها را مشاهده کنیم.
 • به فرد کمک میکند تا خودرا بهتر بشناسد.
 • می فهمیم از چه اموری خوش مان می آید و از چه اموری بدمان می آید.
 • به ما در یادگیری مهارتهای ارتباطی کمک می کند.
اشتباه هایی در فرآیند آشنایی
 • سوالات کافی نمی پرسند.
 • نشانه های هشدار دهنده را نادیده می گیرند.
 • عجولانه و زود هنگام سازش می کنند.
 • تسلیم نیازجنسی می شوند.
 • تسلیم زرق و برق های مادی وظاهری می شوند.
 • تعهد را مقدم بر تفاهم می دانند.
 • تردیدهای خود را نادیده می گیرند.
 • تفاهم را بر علاقه مقدم می دانند.
 • باور به اینکه او را تغییر خواهیم داد.
 • باور به اینکه پس از ازدواج مشکلات کم می شود
موضوعات گفتگوی قبل از ازدواج
 • سرگرمی ها وعلایق
 • باورهاوارزشهای دینی
 • باورها واصول اخلاقی
 • دوستان
 • اهداف،رشدوپیشرفت شخصی
 • خویشاوندان
 • رابطه ی صمیمانه باهمسر
 • رابطه باخانواده خود
 • رابطه با خانواده همسر
 • حل اختلاف
 • پول ومسایل مالی
 • خواسته ها وتوقعات
 • رویارویی با هیجان
 • وظایف زن ومرد درخانواده
 • فرزند وتربیت
 • موضوعات جنسی

برای آشنایی با موضوعات و مسائل مرتبط با ازدواج می توانید در کارگاه های عمومی مرکز مشاوره نوین شرکت کنید.

در این کارگاه ها به صورت دقیق و تخصصی به این مسائل پرداخته می شود.

شرکت در این کارگاه ها برای عموم آزاد است.