مارس 4, 2020

مهارت های زندگی چیست؟چه تاثیری بر زندگی ما دارد؟

تعاریف گوناگونی از مهارت های زندگی ارائه شده است. سازمان بهداشت جهانی، مهارت های زندگی را چنین تعریف می‌کند: مهارت های زندگی مجموعه‌ای از توانمندیهایست که […]
دریافت نوبت
Call Now Button