WhatsApp Image 2020-02-26 at 21.53.53

کارگاه های عمومی

 

آموزش برای افزایش سطح آگاهی و سلامت روان افراد عادی جامعه (خانواده ها) بسیار مناسب است.

سلامت روانی تنها به معنای نبود بیماری در فرد نیست. بلکه توانایی برقراری ارتباط صمیمانه با دیگران و توانایی .سازگار شدن با مشکلات و استرس های زندگی است

خانواده نخستین نهاد اجتماعی، واحد طبیعی است که همیشه درمقام حمایتگری و تأمین کننده نیاز اعضای خود عمل کرده است.

زن و مرد در  خانواده دارای حقوق و تکالیف متقابلی هستند که نادیده گرفتن هر کدام از آن­ها حتی به تنهایی     منجر به فروپاشی این نهاد مقدس شده و برای زوجین و فرزندان لطمه هایی دارد، که می تواندصدمات جدی و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. تقریبا نیمی از اختلالات روانپزشکی در دوران بزرگسالی تشخیص داده می شوند، در حالی که این اختلالات در دوران کودکی و نوجوانی به مرور زمان و به تدریج اتفاق می اوفتد، لذا پرداختن به موضوع سلامت روان در کودکی و نوجوانی و مدیریت مناسب مشکلات روانشناختی موجود در این سنین بسیار اهمیت دارد. اختلالات روانشناختی مثل اضطراب، افسردگی و بیش فعالی موجب افت تحصیلی دانش آموزان می شود.آموزش باعث کنترل شرایط و رشد اجتماعی افراد می شود. والدین باید اطلاعات و تجربیات لازم را برای والدین خوب بودن رو یاد گرفته باشند.اگر آگاهی و تجربه لازم را در زمینه تربیت فرزندان نداشته باشند طبیعی است که به شیوه مطلوب عمل نمی کنند. نمی دانند از چه طریق راه و روش زندگی و تربیت صحیح را بیاموزند.در اینجاست که آموزش خانواده ضروری به نظر می رسد. از طریق آموزش به اعضای خانواده و خصوصا آموزش به والدین است که می توان خانواده را  از سیرنابسامانی نجات داد.   

و نکته مهم خانواده زمینه ساز شکوفایی استعدادها و رشد جسمی، اخلاقی ، اجتماعی ، عاطفی و عقلانی کودکان و نوجوانان است. برای تحقق این خواسته از متخصصین مرکز مشاوره نوین بهره بگیرید.

برگزاری دوره های متعدد و مفید در تمامی حوزه های روانشناسی توسط تیم تخصصی مرکز مشاوره نوین برای عموم و خانواده ها اعم از:

مهارتهای زندگی مختص زوجین و کودکان ونوجوانان،مهارتهای فرزندپروری، آموزش خانواده،مهارت های پیش از ازدواج مختص عموم، افزایش ،پیشگیری از اعتیاد، اعتماد به نفس، کنترل استرس واضطراب، افزایش کیفیت زندگی 

 

 

عنوان کارگاه ها

فرزند پروری
آموزش اصول مديريت رفتار كودكان براي والدين یا آموزش فرزندپروری نوعي مداخله است كه در آن تكنيكهاي يادگيري اجتماعي براي تغيير رفتار كودكان و نوجوانان به آموزش مديريت رفتار كودكان والدين ياد داده ميشود. اصول فرزندپروري تمام پدرها و مادرها مايلند فرزنداني موفق، توانمند و در عين حال خوش رفتار داشته باشند. آنها بسيار تلاش ميكنند تا با استفاده از تجربههاي شخصي، مشورت با بزرگترها يا متخصصين، و مراجعه به متنهاي موجود با دردسرهايي كه هنگام مديريت و پرورش كودكان رخ ميدهد مقابله كنند و معمولاً هم در اين كار موفق ميشوند.با اين حال آموزش اصول تغيير رفتار ميتواند اين موفقيت را افزايش دهد به ويژه براي والديني كه خود با مشكلاتي مواجه هستند يا فرزندشان به راحتي از آنان اطاعت نميكند. در واقع اصول تغيير رفتار اساس علمي براي مهارتهاي فرزندپروري به حساب ميآيند. فرزندپروري مجموعة دانش و مهارتهاي تربيت كودكان به روشي سازنده و غير مخرب است، راهي براي اين كه تواناييها و مهارتهاي آنان را رشد دهيم و مشكلات رفتاريشان را اداره كنيم. بنابر اين هدف اصلي از تربيت كودكان، بار آوردن افرادي مستقل، توانمند، مسئول، و با اعتماد به نفس است كه از رشد اخلاقي و اجتماعي مناسب برخوردار ميباشند. براي بزرگ كردن كودكان، ما به يك نظام انضباطي نياز داريم كه بتوانيم قاطعانه به كار ببريم، با اين كار به فرزندانمان ميآموزيم مسئوليت رفتارهاي خود و پيامد آنها را بپذيرند، به نيازها و عقايد ديگران توجه كنند،و ياد بگيرند رفتارها و هيجانهاي خودشان را كنترل كنند. اگر رفتار و واكنشهاي ما قابل پيشبيني و با ثبات باشد كودكان تكليف خود را بهتر متوجه ميشوند و راحتتر با انتظارها و محدوديتهاي ما كنار ميآيند. «انضباط قاطع» يعني وقتي كودك رفتار نادرستي انجام ميدهد مصمم رفتار كنيم، ثبات عمل داشته باشيم، به سرعت در برابر رفتارش پاسخ نشان بدهيم، و به او بياموزيم بهتر رفتار كند.والديني ميتوانند مهارتهاي فرزندپروري را با موفقيت به كار ببرند كه به نيازها و سلامت جسمي و رواني خود توجه داشته باشند. مديريت رفتارهاي كودكان روندي طولاني و فراگير است كه به صبر و تحمل، خوش خلقي، اشتياق، و خلاقيت نياز دارد و اين همه وقتي ممكن ميشود كه به سلامت خود رسيدگي كنيم و از منابعي كه در دسترس داريم بيشترين بهره را بگيريم علل بروز مشكلات رفتاري كودكان ارتباط مثبت با كودكان مشكلات رفتاري كودكان چگونه شكل ميگيرند؟ علتهاي شكل گيري و بروز مشكلات رفتارى كودكان را به سه دسته ميتوان تقسیم کرد. سرشت يا خصوصيات ارثي كودكان. .جامعه محيط خانواده كودكان بسياري از رفتارهاي خود را در تعامل با محيط ميآموزند. در واقع آنها بيشتر از مشاهدة رفتار بزرگترها آموزش ميگيرند تا از گوش دادن به گفتار آنها. اگر شما به نظم و ترتيب اهميت ميدهيد و از كودكتان هم ميخواهيد منظم باشد، ميتوانيد منتظر شكلگيري چنين عادتي در وي هم باشيد و اگر پرخاشگر و عصبي هستيد، نميتوانيد از كودكتان انتظار آرامش داشته باشيد سرشت يا خصوصيات ارثيخصوصيت مهم ارثي بودن اين است كه ما نقشي در ايجاد يا شكلگيري آنها نداريم و قادر به تغيير دادن آنها نيز نيستيم. براي مثال برخي از كودكان پرتحرك، بيقرار، عجول، كنجكاو، پرحرف و ... هستند، در حالي كه گروه ديگري بسيار آرام، منطقي و حرف گوش كن به نظر ميرسند. جامعه وقتي سن كودك بيشتر ميشود و به مهد يا مدرسه ميرود با افراد و موضوعهاي جديدي سر و كار پيدا ميكند كه ميتوانند آثار منفي يا مثبتي بر او داشته باشند مثل دوستان كودك، رسانه (تلويزيون، رايانه، و اينترنت) و كاركنان و محيط مدرسه. كودكان از دوستان خود الگوبرداري مىكنند و شما نميتوانيد مانع اين ارتباط شويد تماشاي مداوم تلويزيون و ماهواره به ويژه صحنه هاي پرخشونت، و بازيهاي نامناسب رايانهاي باعث كاهش خلاقيت و تعامل كودكان با خانواده و افزايش رفتارهاي پرخاشگرانه ميشود يكي از ويژگيهاي والدين موفق در به كار بستن الگوهاي سازنده فرزندپروري، برخورداري ايشان از مهارتهاي متنوع ارتباطي و اجتماعي است. گرچه به نظر ميرسد برخي افراد استعداد كاربرد اين مهارتها را به ارث بردهاند يا در جريان رشد و تكامـل مهـارتهـاي مناسـبي را بـه دسـت آوردهاند، آموزش و كاربرد مهارتهاي زندگي مانند تمام مهارتهاي ديگر نياز به تمرين و مهارت دارد آشنايي با اين مهارتها و استفاده از آنها به والدين كمك ميكنند از سلامت جسمي روانـي بهتـري بهـرهمنـد گردند، روابط سازندهاي با اعضاي خانواده و ديگران برقرار سازند، در زندگي زناشويي موفقتر باشند، كيفيت زندگي خود را ارتقا بخشـند و پـدر و مادرهاي شادتر، قويتر و موفقتري باشند. اين مهارتها عبارتنداز مهارت حل مسئله خوشايندتر كردن فضاي خانوادگي 3 -مهارتهاي ارتباطي 4 دستيابي به صبر و تحمل غلبه بر فشارهای روحیکارگاه های در ارتباط با فرزند پروری و تربیت صحیح فرزندان با مشاور کودک و نوجوان برگزار می شود. شرکت برای عموم آزاد است
مهارتهای پیش از ازدواج
برگزاری کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج ازدواج ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﻲ است.. اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺘﻪ ، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎي ﻣﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﭘﺨﺘﮕﻲ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﻲ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻧﺪك و ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ . ﻧﻬﺎد ﺧـﺎﻧﻮاده ﻳﻜـﻲ از ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ازدواج آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ازدواج از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺮاﺳﻢ آﻏﺎزﻳﻦ اﻳﻦ ﻧﻬـﺎد ﻣﻬـﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ و ﭘﺎﻳه اي دارد . ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎي ﻧﻬـﺎد ﺧـﺎﻧﻮاده در ازدواج ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﻮده ﺷﻮد و ﻣﺎ از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻛﻪ اﻳﻢ : ﺧﺸﺖ اول ﭼﻮن ﻧﻬﺪ ﻣﻌﻤﺎر ﻛﺞ ﺗﺎ ﺛﺮﻳﺎﻣﻲ ﻛﺞ رود دﻳﻮار ﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻧﻮاده اي ﻛﻪ در آن ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه اﻳﻢ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻴﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،اﻳـﻢ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﺎر ﺧﺎﻧﻮاده آﺗﻲ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.ﻫﺮﭼﻨﺪ ازدواج ﻫﻤﻪ ي اﻣﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺧﺸﺖ اول و ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎي ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ در ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده، ازدواج و ﻣــﺴﺎﻳﻞ ﭘﻴﺮاﻣــﻮن آن اﺳـت ازدواج ﻳــﻚ ﻧﻘﻄــﻪ ﻋﻄــﻒ در زﻧــﺪﮔﻲ اﻧــﺴﺎن اﺳــﺖ و ﻳﻜــﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﻓـﺮد اﺳـﺖ ضرورت گرفتن مشاوره تخصصی در ازدواج ازدواج ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﻨﻴﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠـﺎد ﺧـﺎﻧﻮادهاي ﺷـﺎد و ﻣـﺴﺘﺤﻜﻢ اﺳـﺖ وﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰي در ﺟﻬﺎن ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ زﻧـﺪﮔﻲ اﻧـﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺷـﺎداب ﺗـﺮ و ﺑﻬﺘـﺮ ﻛﻨـﺪ ﻣﮕـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ازدواﺟﻬﺎي ﻣﻮﻓﻖ ، ﺣﺘﻲ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﺳـﺘﺤﻜﺎم ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دارد ازدواج در زﻣﺮه ي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ رواﺑـﻂ انسانی است. یکﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ برنامه های زندگی یک فرد ازدواج اوﺳﺖ. ازدواج ﺧـﺸﺖ ﺑﻨـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده اﺳـﺖ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻤﺘﺮ و آسیب ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮي روﺑﺮو ﺑﺎﺷـﻴﻢ ﻧﻴـﺎز ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣـﺮ ازدواج ﺗﻮﺟـﻪ ﻛﻨـﻴﻢ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ازدواج ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده اﺳـﺖ. ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ آﻣﻮزش است. مراحل ازدواج:1-آشنایی 2-نامزدی 3-عقد نشانه هایی که عملا داشتن نیت ازدواج را در آشنایی نشان می دهد:1-فردی که قصد ازدواج دارد،دراین دوره تقاضای ارتباط جنسی نمی کند. 2-......،ارتباطش را از خانواده مخفی نمی کند. 3-......،زمان آشنایی رابیش از اندازه طولانی نمی کند. 4-....،سعی دربدست آوردن اطلاعات داردوتنها به تبادل احساسات بسنده نمی کند.مهمترین شیوه های آشنایی:1-محیط زندگی 2-میهمانی ها ومراسم 3-معرفی توسط دیگران 4-محیط مجازی 5-مراکز همسریابی 6-آشنایی اتفاقی جذابیت اولین عنصر محرک در آشنایی است. بر اساس مطالعات در33 فرهنگ ظاهر فیزیکی در مردان ودور نمای مالی مردان،سخت کوشی آنها در زنان به عنوان جذابترین عامل ذکر شده است.منابع جذابیت جذابیت ظاهری جذابیت شخصیتی شباهتهای طرفین تضادها وتفاوتهای طرفین فواید آشنایی1-باعث می شود تا گستره ی تفاوتها را مشاهده کنیم. 2-به فرد کمک میکند تا خودرا بهتر بشناسد. 3-می فهمیم از چه اموری خوش مان می آید و از چه اموری بدمان می آید. 4-به ما در یادگیری مهارتهای ارتباطی کمک می کند.اشتباه هایی در فرآیند آشنایی1- سوالات کافی نمی پرسند. 2- نشانه های هشدار دهنده را نادیده می گیرند. 3- عجولانه و زود هنگام سازش می کنند. 4- تسلیم نیازجنسی می شوند. 5- تسلیم زرق و برق های مادی وظاهری می شوند. 6- تعهد را مقدم بر تفاهم می دانند. 7- تردیدهای خود را نادیده می گیرند. 8- تفاهم را بر علاقه مقدم می دانند. 9- باور به اینکه او را تغییر خواهیم داد. 10- باور به اینکه پس از ازدواج مشکلات کم می شود موضوعات گفتگوی قبل از ازدواج 1-سرگرمی ها وعلایق 2-باورهاوارزشهای دینی 3-باورها واصول اخلاقی 3-دوستان 4-اهداف،رشدوپیشرفت شخصی 6-خویشاوندان 7-رابطه ی صمیمانه باهمسر 8-رابطه باخانواده خود 9-رابطه با خانواده همسر 10-حل اختلاف 11-پول ومسایل مالی 12-خواسته ها وتوقعات 13-رویارویی با هیجان 14-وظایف زن ومرد درخانواده 15-فرزند وتربیت 16-موضوعات جنسیموضوعات مرتبط با ازدواج و مسائلی که قبل از ازدواج هر زوجی باید آن ها را بدانند که در این کارگاه ها به صورت دقیق و تخصصی از این کارگاه ها میتوان آموزش دید. شرکت برای عموم آزاد است
دریافت نوبت
Call Now Button